Opnieuw succes voor Egyptische Moslimbroeders

De fundamentalistische Moslimbroeders zijn er het afgelopen weekeinde in geslaagd hun doorbraak bij de Egyptische parlementsverkiezingen te bevestigen.

Ondanks belemmeringen die hun van overheidswege in de weg zijn gelegd en ondanks de arrestatie van zeshonderd (volgens sommige bronnen zelfs achthonderd aanhangers) hebben de Moslimbroeders opnieuw 29 zetels veroverd en daarmee hun totale aantal parlementszetels op 76 gebracht.

De Egyptische verkiezingen, voor in totaal 444 parlementszetels, worden in drie etappes afgewerkt; na elke etappe is er in elk van de drie landsdelen een tweede ronde in die districten waar een kandidaat in de eerste ronde geen absolute meerderheid heeft behaald. De verkiezingen moeten op 7 december worden afgesloten.

Zaterdag werd de tweede ronde van de tweede etappe gehouden. De Moslimbroeders – officieel verboden, maar de facto getolereerd – hebben voor de 444 zetels in totaal slechts ongeveer 150 formeel onafhankelijke kandidaten naar voren geschoven. Van hen zijn er inmiddels 76 wel en ongeveer 25 niet gekozen.

Bij de verkiezingen van zaterdag deden zich in Alexandrië en in de stad Tanta, in de Nijldelta, talrijke incidenten voor. Duizenden agenten van de oproerpolitie sloten in districten waar een aanhanger van de Moslimbroeders kandidaat stond, stembureaus af of beperkten het aantal kiezers dat naar binnen mocht om een stem uit te brengen. In Tanta stonden de agenten drie rijen dik om de kiezers buiten de stembureaus te houden. Toen wachtende kiezers 's avonds beseften dat ze niet meer aan de beurt zouden komen, vielen ze de politie aan.

Op andere plaatsen werden aanhangers van de Moslimbroeders zelf aangevallen. Daarbij zouden activisten van de regerende Nationale Democratische Partij betrokken zijn geweest. De gevechten brachten het personeel van kiesbureaus er in een aantal gevallen toe de bureaus voortijdig te sluiten en met de stembussen te verdwijnen.

In de derde en laatste fase van de verkiezingen, op 1 en 7 december, staan nog 136 zetels op het spel. De Moslimbroeders hebben in 49 van de 136 districten kandidaten opgesteld.

Het aantal zetels dat ze tot nu toe hebben veroverd is met 76 al meer dan twee keer zo hoog als de 36 zetels die ze in 1987 bemachtigden – hun oude record. De niet-islamitische oppositie heeft tot nu toe slechts tien zetels in de wacht gesleept. De regerende partij van president Mubarak blijft met naar schatting zeventig procent van het aantal parlementariërs oppermachtig.