`Offensief' van Blair voor begroting EU

De Britse premier Tony Blair heeft een diplomatiek offensief ingezet om voor het einde van het jaar een akkoord over de meerjarenbegroting 2007-2013 van de Europese Unie te bereiken. Britse kranten melden dat de voorstellen van Blair, dit half jaar EU-voorzitter, neerkomen op een afslanking van de begroting, die naar verwachting deels ten koste zal gaan van de structuurfondsen. Daarvan hoopten vooral de nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa te profiteren.

Juist daarom bezoekt Blair de komende dagen Tallinn, waar hij zijn plannen met de premiers van Estland, Letland en Litouwen bespreekt. Daarna reist hij naar Boedapest. Vorige week sprak Blair al met de nieuwe Poolse premier, Kazimierz Marcinkiewicz.

Nederland houdt, ongeacht het Britse voorstel, vast aan een korting van een miljard euro. Op een EU-top in juni dit jaar sloeg de Nederlandse regering een korting van 600 miljoen euro af. Onenigheid over de begroting leidde toen tot een bittere ruzie tussen de Franse president Jacques Chirac en Blair.

Chirac verlangt, gesteund door de andere EU-lidstaten, dat het Verenigd Koninkrijk zijn zogeheten rebate opgeeft. Dit is een compensatie die de Britten al jaren ontvangen voor het feit dat ze door hun kleine landbouwsector nauwelijks profiteren van de Europese landbouwsubsidies. Blair wil hieraan alleen tornen als het systeem van de landbouwsubsidies wordt hervormd. Dit weigeren de Fransen onder verwijzing naar eerdere EU-afspraken. Door een afslanking van de begroting zouden de overige lidstaten minder kwijt zijn aan de Britse rebate.

Blair beval ook in juni al een vermindering van de begroting aan. Daartegen werd toen bezwaar aangetekend omdat het de nieuwe lidstaten zou schaden. Maar het is juist in hun belang dat er snel een akkoord komt, zodat er daadwerkelijk hulpgelden voor hen vrijkomen. Blair hoopt daarom dat de leiders van de nieuwe lidstaten met een minder gunstige schikking genoegen nemen.