Ken Kan

In de recensie Nieuwe `Ken Kan' nu mèt Corrie (26 november, pagina 7) stond ,,Realistisch bedoelde dialoogscènes blijven''. Daar had moeten staan: ,,blijven uit.''