Hirsi Ali krijgt hulp van ander erelid van VVD

Ondanks een poging van partijleider Van Aartsen om het conflict tussen Wiegel en Hirsi Ali te bezweren, ruziet de VVD gewoon door over artikel 23.

,,Mijn persoonlijk ideaal'', zo zei Frits Bolkestein, het ándere erelid van de VVD, gisteren in het tv-programma Buitenhof, ,,is samen naar de openbare school. Dus wat mij betreft mag dat artikel 23 verdwijnen''. Bijna per ommegaande kwam de mededeling uit Londen, waar Kamerlid Ayaan Hirsi Ali dit weekend verbleef: ,,Hij is míjn erelid.''

De liberale oprispingen gisteren tonen aan dat de ruzie tussen het erelid uit Diever Hans Wiegel en het Kamerlid Hirsi Ali – over integratie, vrijheid van onderwijs en de toon van de discussie – nog verre van opgelost is. Hirsi Ali heeft weliswaar beloofd Wiegel niet meer persoonlijk te attaqueren, maar ze blijft bij haar standpunt dat artikel 23 eigenlijk geschrapt moet worden. Ze kreeg steun van Bolkestein, hoewel die erbij zei dat ze zich in de Kamer wel aan het standpunt uit het nieuwe Liberaal Manifest moet houden. En passant bevestigde hij de stelling van Hirsi Ali dat Wiegel weinig visie aan de dag legt op het gebied van integratie.

Partijvoorzitter Jan van Zaanen had Hirsi Ali vrijdag al opgeroepen zich te houden aan het Liberaal Manifest als hét liberale standpunt. Dat betekent instandhouding van Grondwetsartikel 23, maar met een kleine aanpassing waarin staat dat bijzondere scholen de Nederlandse rechtsorde moeten respecteren.

Zaterdag had VVD-fractievoorzitter Van Aartsen – nadrukkelijk balancerend tussen de ,,coryfeeën van het liberalisme'' – van allebei een beetje afstand genomen om de ruzie te sussen. Op een partijraad van zijn partij in Amsterdam had Van Aartsen ervoor gekozen om vooral Hirsi Ali te corrigeren. Weliswaar moest ook Wiegel zijn partijgenote ,,een beetje normaal en met respect behandelen'', maar Hirsi Ali kreeg het in het officiële deel van de toespraak het zwaarst te verduren.

Artikel 23 was dan geen ,,hoeksteen van onze liberale beginselen'', maar de oplossing zoals geformuleerd in het eerder dit jaar aangenomen Liberaal Manifest (handhaven artikel 23 met aanpassingen) was ook door Hirsi Ali onderschreven. ,,Dat had ze moeten zeggen in het interview waarmee de discussie is begonnen'', vond Van Aartsen. En hij ging verder: ,,Ze had zeker niet zo'n schampere toon moeten aanslaan over een erelid van onze en haar partij. Zo gaan we niet om met Hans Wiegel.'' Een langdurig applaus was zijn deel. Wiegel bleek nog steeds populair bij het voornamelijk in krijtstreep gestoken deel van de aanwezige VVD-bestuurders.

Maar later, ten overstaan van de pers, kreeg ook Wiegel er van langs. Desgvraagd verklaarde Van Aartsen dat ,,beide een karikatuur gemaakt hebben van elkaars standpunten''. En Wiegel had in de discussie over artikel 23 ,,de feiten niet aan zijn kant'', zei Van Aartsen. De beschuldiging van Wiegel als zou Hirsi Ali alle moslims in een hoek zetten, raakt ook kant nog wal, zei Van Aartsen. Hij haalde Hirsi Ali zelf aan die had gezegd: ,,De stem van de gematigde moslims hebben wij nu meer dan ooit nodig.'' Van Aartsen meldde nog dat hij bij Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD)) had nagegaan of Hirsi Ali inderdaad zo weinig in de Kamer was als Wiegel had beweerd. ,,Weisglas, toch een objectieve bron in deze, bevestigde wat ik ook had gezien: dat ze er gewoon altijd is als ze er moet zijn.'' Het beeld als zou Hirsi Ali ,,een paria in de fractie'' zijn, klopte ook al niet, zei Van Aartsen.

Zo ontstond – in twee etappes – een genuanceerd beeld van de ruziënde liberalen. Ze zijn Van Aartsen beiden even lief, zo wilde hij maar laten zien. ,,Hans Wiegel'', zei Van Aartsen, ,,is met al zijn vezels vergroeid met ons land, ons erelid, bekwaam en menselijk bestuurder en zeer met de VVD verbonden.'' ,,Hirsi Ali'', zo vervolgde hij, is ,,een nieuwe Nederlander, een bevlogen liberaal, een bedreigde vrouw en pas kort bij ons.'' Van Aartsen haalde weer een ander erelid van de VVD aan, de oud-minister van Justitie Frits Korthals Altes. Op de vraag, voor wie kies je, antwoorden sinds zaterdag bijna alle VVD'ers: ,,Wij kiezen voor de VVD.''

In Amsterdam hielden alle VVD'ers zich aan de bezweringsformule van de geplaagde fractievoorzitter, maar een dag later bleek met de uitlatingen van Bolkestein dat het broze bestand alweer was verbroken.

De VVD blijft verdeeld over de keuze voor artikel 23, en over de vraag wie gelijk heeft: Wiegel of Hirsi Ali.