Fundering van Akropolis slecht

De fundering van de Akropolis wordt volgens archeologen bedreigd door langdurend doorsijpelend regenwater. Proefboringen tonen aan dat onder en rondom het Parthenon holtes in de fundering zijn ontstaan en dat een antiek afwateringssysteem niet meer werkt. De beheerders van de Akropolis overwegen het dak dat in de 17de eeuw is verwoest, weer op te bouwen.