Wie legt nog ziel en zaligheid in onderwijzen en doen leren? 2

Prof. Heertje maakt in zijn pleidooi voor de herintroductie van de docent met vakkennis in het voortgezet onderwijs helaas geen onderscheid tussen inhoudelijke vakkennis en didactische kwaliteit. De ideale docent in het voortgezet onderwijs, van vmbo tot vwo, dient over beide te beschikken. Talrijk zijn de voorbeelden van universitair opgeleide docenten die, eenmaal losgelaten voor een klas, binnen drie maanden overspannen zijn. Het managen van een klas, hetzij door het geven van ouderwets degelijk frontaal onderwijs hetzij door het individueel begeleiden van leerlingen, vereist niet alleen inhoudelijke kennis van meetkunde, Latijnse grammatica dan wel Duitse poëzie, maar ook de vaardigheid om met jonge mensen om te gaan en met hen te communiceren. Die vaardigheid is niet afhankelijk van een lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau. Die vaardigheid bepaalt wel of kennis kan worden overgedragen of niet. Het niveau van kennis maakt dan geen verschil: een docent die een vmbo'er inzicht in zijn dagelijkse leefomgeving kan bijbrengen en op die manier zijn leerling meer zelfvertrouwen meegeeft, is net zoveel waard als de docent die zijn vwo'ers kan uitdagen tot een intellectueel debat over de meerwaarde die de EU heeft voor het Nederlandse staatsbestel.

Ik deel de opvatting dat het studiehuis leerlingen te weinig inhoudelijke kennis meegeeft en hen vooral leert de `copy-paste'-functie toe te passen. Ik deel ook de opvatting dat de status van het docentschap moet worden verbeterd; nu wordt het onderwijs door maatschappelijke organisaties en veel ouders beschouwd als respectievelijk informatiekanaal en alternatieve opvoeder. De vraag is of het aantrekken van louter universitair geschoolde docenten daartoe de meest heilzame weg is. Een grotere instroom van universitair geschoolde docenten verandert niets aan het huidige of toekomstige leerlingenbestand. Die hebben geen ontzag voor een doctoraal (inmiddels master) Frans, geschiedenis of economie maar wel voor een docent die effectief lastige leerlingen corrigeert, enthousiast is over zijn eigen vak, de sfeer in de klas aanvoelt en structuur biedt. Inhoudelijke kennis is belangrijk, maar didactische vaardigheden zijn essentieel.