Wie legt nog ziel en zaligheid in onderwijzen en doen leren? 1

Ik heb genoten van Heertjes pleidooi (NRC Handelsblad, 18 november). Maar het is te laat: op het hbo is geen sprake meer van een op kennisverwerving gefundeerde lerarenopleiding. Dat hoefde immers niet langer? Het hbo paste zich snel aan de nieuwe `eisen' aan en laat het nieuwe onderwijspersoneel heerlijk gemakkelijk door de opleiding rollen met een naar eigen inzicht te vullen portfolio onder de onbezwete oksel. Leuk voor het rendement en voor de centen van de bazen. Veel aandacht voor vaardigheden, het onderzoeken van de eigen competenties en het verhelderen van het zelfconcept. Eitje!

Van die docenten stromen de eersten binnen in onze scholen. En ze zijn hard nodig. Wie tegenwoordig een universitaire opleiding afrondt, kijkt wel uit alvorens ziel en zaligheid te leggen in het onderwijzen en doen leren van onze middelbare scholieren. Pas afgestudeerden komen er immers al snel achter, dat ze met overdragen van kennis aan leerlingen verdoemd zijn tot eeuwige armoede. Heertje houdt een pleidooi voor vakkennis. Voor universitair geschoolde docenten. Voor herstel van niveau op alle vlakken. Wie aan deze drie eisen voldoet, zal alleen komen als het salaris daarmee in overeenstemming is. Dat is het niet meer en zal het ook nooit weer worden. Ondanks het feit dat het ministerie zegt meer ruimte te geven aan LC en LD-functies. Deze functies worden domweg niet uitgedeeld aan hen die zich bezig houden met onderwijs. Op scholen tellen eerstegraads voorhossers in LD de laatste jaren tot hun pensioen af. Na hen komt een groep gemotiveerden, die ondanks schandelijke onderbetaling er maar niet toe komen het onderwijs te verlaten, omdat het ondanks alles een fantastische baan is. Ik behoor tot deze groep. En na ons de zondvloed. Dus blijft het pappen en nathouden en zullen er alleen maar meer `nieuwe-leren' constructies worden ontwikkeld, die voor kennisverwerving en begripsvorming funest zijn, maar voor rendement en benoeming van on- of onderbevoegden zegenrijk. Het is diep triest.

    • Drs. Anneke de Vries