Verslaafde prostituee wil geen hulp

De hulpverlening aan de prostituees van de verdwenen tippelzone in Rotterdam verloopt moeizamer dan verwacht. Veel vrouwen weigeren de aangeboden hulpverlening en huisvesting.

Tweeënhalve maand na de sluiting van de gedoogzone aan de Keileweg zitten pas 95 van de 266 prostituees in een kliniek of een beschermd-wonenproject – aanzienlijk minder dan verwacht.

De zone werd gesloten omdat de vrouwen een gevaar voor de volksgezondheid vormden. Bijna alle prostituees bleken bij onderzoek verslaafd en te lijden aan lichamelijke en/of geestelijke problemen.

,,We zijn te optimistisch geweest over hun vrijwillige deelname'', zegt een woordvoerder van Bouman Geestelijke Gezondheidszorg, de verslavingszorginstelling die de prostituees opvangt. ,,De problematiek is weerbarstiger dan we dachten. Veel vrouwen zijn veel zieker dan we dachten en niet in staat hun eigen situatie goed te beoordelen.''

Van 30 prostituees van de Keileweg weet Bouman niet waar ze zijn. 44 vrouwen worden in een kliniek behandeld, 51 zijn opgenomen in het zogeheten Intensief Beschermd Wonen-project dat speciaal voor de vrouwen is opgezet. Maar het grootste deel van de tippelaarsters, 141 vrouwen, onttrekt zich aan behandeling.

De weigerachtige vrouwen komen wel geregeld in de twee zorgcentra in de stad waar ze eten en onderdak kunnen krijgen. Maar zij bedanken vooralsnog voor de woonhuizen waar ze onder begeleiding aan een `normaal' leven kunnen wennen. Struikelblok bij de doorstroming naar het begeleid-wonenproject is de voorafgaande verplichte medische en psychiatrische behandeling. Als de vrouwen niet eerst in een kliniek hun drugsgebruik onder controle krijgen, zijn ze ongeschikt voor het woonproject, zegt de woordvoerder van Bouman. Volgens Nora Storm, voorzitster van de Rotterdamse Junkiebond, hebben de meeste vrouwen ,,geen zin om eerst af te kicken in zo'n kliniek''.

Marianne van den Anker, wethouder veiligheid en volksgezondheid, pleitte onlangs in NRC Handelsblad voor gedwongen opname van verslaafde prostituees. ,,Het is kletsen, kletsen, kletsen om die vrouwen opgenomen te krijgen. En eenmaal binnen springen ze vaak weer weg, ze zijn net popcorn.'' Volgens de wethouder is ,,zeker 80 procent van de Keileweg-vrouwen'' een gevaar voor zichzelf: ,,Door de hoer te spelen denken ze aan het werk te zijn.''

Sinds de sluiting van de Keileweg op 12 september is straatprostitutie in Rotterdam verboden. Zo'n honderd mannen zijn sindsdien door de politie beboet voor het oppikken van een prostituee.