Veranderen van baan

Ik ben nu particulier collectief verzekerd (basis en aanvullend), maar de kans bestaat dat ik volgend jaar van baan verander en niet langer kan deelnemen in de collectieve verzekering. Als ik na 1 maart een andere verzekering wil afsluiten, geldt de acceptatieplicht van verzekeraars dan nog?

(Dorien Bosch)

Jaarlijks veranderen zo'n half miljoen werknemers van baan. Wat kunnen zij nu doen? Twee regels spelen een rol. In de nieuwe zorgverzekeringswet is afgesproken dat verzekeraars hun huidige klanten een aanbod doen dat vergelijkbaar is met hun huidige polis. Voor de basisverzekering, die in grote lijnen overeenkomt met het huidige ziekenfondspakket, moeten de verzekeraars nu iedereen accepteren die bij hen aanklopt.

Consumenten kunnen zich tot 1 mei oriënteren op de nieuwe zorgverzekeringsmarkt, maar als zij het aanbod van hun huidige verzekeraar niet willen hebben, moeten zij dat voor 1 maart bij die verzekeraar opgeven. Wie helemaal niets doet, is automatisch verzekerd bij zijn huidige verzekeraar.

Wie nu een collectieve verzekering heeft via zijn werkgever, moet daar te rade gaan of de polis wordt verlengd. Aan die polis zullen voordelen zitten: in de premie voor het basispakket, en wellicht ook in premie en/of dekking voor een aanvullende verzekering. Wie nu al denkt dat hij van baan gaat veranderen kan meerdere keuzes overwegen.

Om te beginnen een individuele verzekering nemen. Dat kan duurder uitvallen dan de collectieve bedrijfspolis, maar dat hangt ook af van het eigen risico dat gekozen wordt. Voor de basispolis bestaat de acceptatieplicht, voor aanvullende verzekeringen officieel niet, maar de grote verzekeraars hebben informeel een soepele acceptatie afgesproken.

Een tweede optie is om bij een sollicitatiegesprek nu al zekerheid te bedingen dat u straks in een eventueel collectief contract van de nieuwe werkgever opgenomen wordt. Een derde mogelijkheid is aansluiting zoeken bij een collectief contract dat los staat van de werkgever. Uiteenlopende organisaties als vakcentrale FNV en de Rabobank bieden leden inmiddels een collectieve polis aan, en meer organisaties kunnen nog volgen.

De redactie beantwoordt vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel. Wie zelf een vraag heeft, kan deze e-mailen naar zorgstelsel@nrc.nl.