Rol BVD bij totstandkoming Pasternaks `Dokter Zjivago'

In NRC Handelsblad van 18 november stond een bericht over de beslissende rol die de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst op verzoek van de Amerikaanse CIA speelde bij de totstandkoming van Pasternaks Dokter Zjivago. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie De geheime dienst. Verhalen over de BVD, van Chris Vos, Rens Broekhuis, Lies Janssen en Barbara Mounier. Inderdaad een geweldig verhaal, maar een nieuwsfeit is het niet. Reeds zeven jaar geleden, in 1998, bracht het literair-historische tijdschrift De Parelduiker een artikel over deze gebeurtenis van slaviste Petra Couvée. Ook toen al is het niet onopgemerkt gebleven. Zo besteedde de tv-actualiteitenrubriek Netwerk er destijds ruim aandacht aan. Een jaar later schreef Couvée een tweede keer hierover voor De Parelduiker. Ere wie ere toekomt.