Nabestaandenpensioen

Lezers stellen vaak vragen over het nabestaandenpensioen, valt mij op. Is het niet zo dat het nabestaandenpensioen een uitstervende zaak is nu mannen en vrouwen elk hun eigen inkomen hebben?

(F.R.)

Dat denk ik niet. Het uitgavenpatroon van de meeste tweeverdieners is gebaseerd op twee inkomens. Zeker als ze kinderen hebben, kunnen ze het zich meestal niet permitteren dat er zomaar een inkomen wegvalt.

Bovendien geldt voor de meeste vrouwen dat hun inkomen zo laag is, dat ze het nabestaandenpensioen hard nodig hebben. Helaas zijn slechts vier van de tien vrouwen economisch zelfstandig. Na de pensionering is dat beeld niet veel anders. Uit onderzoek van pensioenfonds PGGM in 2003 blijkt dat de vrouwen in hun bestand op hun 65ste gemiddeld een pensioeninkomen van bijna 11.000 euro per jaar zullen hebben opgebouwd, en de mannen ruim 21.000 euro.

    • Wilma van Hoeflaken