Naam op web bij schade openbaren

Internetaanbieders moeten de identiteit van klanten bekendmaken als deze schade berokkenen aan derden. Dat heeft de Hoge Raad gisteren besloten in een zaak van een Tilburgse postzegelhandelaar tegen provider Lycos. De Hoge Raad bevestigde daarmee eerdere vonnissen van het gerechtshof en de rechtbank.

Postzegelhandelaar Bernard Pessers werd in 2003 beschuldigd van fraude door een anonieme internetgebruiker op een homepage bij Lycos. Pessers, die voornamelijk via de online veiling eBay handelt, zag daarop zijn omzet dalen. Omdat het de postzegelhandelaar niet lukte om de naamloze maker van de website aan te spreken richtte hij zich tot diens provider. Lycos wilde echter geen naam- en adresgegevens verstrekken, omdat de provider vond dat de privacy en de anonimiteit van de klant beschermd moest worden.

,,Het gevolg van deze uitspraak is dat internetaanbieders al vrij snel zullen overgaan tot het verstrekken van persoonsgegevens aan mensen die zeggen dat zij last hebben van beweringen op internet'', zegt auteursrechtenspecialist mr. Remy Chavannes van advocatenkantoor Brinkhof. Chavannes, die optrad als cassatie-advocaat van Lycos, zegt blij te zijn dat de Hoge Raad geen algemene norm heeft bepaald. ,,Providers moeten elk geval op zijn eigen merites beoordelen en een belangenafweging maken.'' De jurist is wel bang dat de uitspraak de anonieme meningsuiting zal beperken. ,,Het kan heel legitiem zijn om anoniem uit de school te klappen. Denk bijvoorbeeld aan een milieuschandaal bij een groot bedrijf.''

Judith van Erve, woordvoerder van internetaanbieder Xs4all en voorzitter van de brancheorganisatie Internet Service Provider Overleg (ISPO) is niet blij met de uitspraak. ,,Providers worden gedwongen om op de stoel van de rechter te gaan zitten. Wij hopen dat providers zich geen schrik laten aanjagen en niet te snel overgaan tot het verwijderen van websites.''

Volgens Van Erve brengt de uitspraak providers in een lastig parket. ,,Je hebt als internetaanbieder ook een vertrouwensrelatie met je gebruikers. Als je hun gegevens afstaat en dat blijkt later onterecht te zijn dan heb je een probleem. De klant kan dan de provider aansprakelijk stellen.''

Auteursrechtenorganisatie Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein) is blij met de uitspraak. Volgens de auteursrechtenorganisatie, die postzegelhandelaar Pessers bijstond in de cassatiezaak, gaat het om een ,,principiële uitspraak''. Brein heeft aangekondigd om individuele aanbieders van illegale muziek,films en software op internet te gaan aanpakken.

Tim Kuik, directeur van Brein, denkt dat providers nu geen andere keuze hebben dan de naam- en adresgegevens van klanten die muziek en andere auteursrechtelijk beschermde content verspreiden af te staan.

Advocaat Chavannes zegt dat de uitspraak van de Hoge Raad geen algemene plicht voor internetaanbieders bevat om persoonsgegevens bekend te maken. Hij kan zich echter voorstellen dat de rechter het met Brein eens is als het om een internetgebruiker gaat die duizend mp3-bestanden op zijn pc heeft staan.