De lezer schrijft 2

Navrant was de keuze om het mogelijk gedwongen vertrek van senator Pormes in de krant van 22 november op pagina 3 te plaatsen met de eufemistische kop dat GroenLinks een betere screening wil gaan uitvoeren. Het lijkt mij dat het aanwezig zijn van een senator en twee Tweede-Kamerleden met een mogelijk terroristisch verleden binnen één en dezelfde partij meer aandacht en een andere kop had verdiend dan nu het geval is geweest.