De lezer schrijft 1

Al jarenlang ben ik gewend dat feestdagen van het koninklijk huis minimale aandacht krijgen in de krant. Ik sta er bijvoorbeeld niet meer van te kijken dat op de verjaardag van de koningin ergens verstopt in de krant een fotootje op pasfotoformaat staat (soms niet eens een foto) met vermelding van haar verjaardag. Ik ben daar behoorlijk ongelukkig mee. Nederland is een monarchie, NRC Handelsblad verschijnt hier en dus moet de krant aandacht schenken aan zaken betreffende het koninklijk huis. Nieuws is geen kwestie van persoonlijke voorkeur.

Nu van de doopplechtigheid van prinses Alexia niet meer dan minimale melding wordt gemaakt, begin ik deze krant in dit opzicht kleinzielig te vinden. Op de televisie werd een reportage uitgezonden, met als totaalindruk een heel feestelijke gebeurtenis, weliswaar van familiaire aard, maar wel van de doop van de derde in opvolging binnen het koningshuis. Was het nu echt te veel moeite om op zijn minst een leuke familiefoto te plaatsen? Het zou iets positiefs, vrolijks uitstralen.