De krant antwoordt 2

De kop `GroenLinks: screening kandidaten moet beter' werd vergezeld door de onderkop `GroenLinks senator Sam Pormes moet vertrekken'. Het bericht stond naar mijn smaak prominent over zes kolom in de krant op pagina drie, met een inzetje van drie kolom en een foto van Pormes. Een eerder bericht over Pormes haalde de voorpagina. Was de behandeling van dit nieuws niet dringend genoeg en de kop te eufemistisch? Iedereen mag dat voor zichzelf beslissen. Ik vond het zo goed. In deze kwestie staat minder vast dan de lezer aanneemt. Pormes wordt voorlopig alleen gebrek aan openhartigheid verweten. Over de twee Tweede-Kamerleden vermeldden we alleen dat HP/De Tijd al maanden probeert om [...] in verband te brengen met links-radicaal activisme respectievelijk Iraans terrorisme'. Dat verband kan deze krant niet vaststellen. Ook wij zien dus rook, maar nog geen vuur. Is dat wel het geval, dan haalt dat bericht zeker de voorpagina. De krant streeft inderdaad naar neutrale informatie. Maar de keuzes die we maken zijn altijd een afweging, waarbij context, de gelegenheid tot tegenspraak en fair play uitgangspunten zijn.

lezerschrijft@nrc.nl