Cannabis is niet onschadelijk, maar verbod is schadelijker

Onderbelicht in de discussie over cannabislegalisering is de fundamentele vraag of het middel (bestrijding) de 'kwaal' (cannabisgebruik) rechtvaardigt (Opinie & Debat, 12 november).

Het drugsverbod dateert van de twintigste eeuw en kwam tot stand op politieke, economische en morele gronden; niet omdat sommige stoffen (onaanvaardbaar) schadelijk werden geacht. Met name over het vooroorlogse cannabisverbod, ooit op voorstel van Egypte maar vooral gepropageerd door de VS, is nooit een serieuze discussie gevoerd. Een WHO-studie die de gevaren van cannabis relativeerde, werd onder Amerikaanse druk genegeerd, zoals de New Scientist in 1998 onthulde.

Met het stijgend cannabisgebruik van de jaren zestig deden regeringscommissies van verschillende landen de aanbeveling het cannabisbeleid te versoepelen. Alleen in Nederland zijn die opgevolgd, met als interessant bijeffect dat het gebruik niet hoger is gebleken dan in vergelijkbare landen.

Toch is ook in Nederland cannabis illegaal gebleven, waardoor teelt en aanvoer niet zijn toegestaan. Deze illegale handelingen worden nu vaak gebruikt ter rechtvaardiging van de strijd tegen cannabis. Dat is feitelijk een cirkelredenering. Als je cannabis criminaliseert, kan je niet vervolgens de ontstane criminaliteit aanvoeren als reden om cannabis te bestrijden.

Tijdens de laatste VN-drugs-top in 1998 verzochten zeshonderd deskundigen, politici en zakenmensen Kofi Annan in een open brief de discussie te openen over het internationale drugsbeleid. Zij stelden dat de internationale War on Drugs schadelijker is dan de drugs zelf. Zij achtten, kortom, het middel erger dan de kwaal.

Als het gaat om het alcoholverbod, zoals de drooglegging, begrijpen veel burgers en politici dat dit feitelijk meer problemen creëerde. Het leidde tot illegale, ongecontroleerde productie, smokkel, meer maffia en gewelddadige handelsconflicten. Met cannabis is het precies zo. Cannabis is niet onschadelijk, maar het verbod is aanzienlijk schadelijker.