Bouwfraude

In het artikel `Ik praat de bouwaffaire niet goed' (25 november, pagina 10) staat dat de schade die overheden geleden zouden hebben door de bouwfraude becijferd is op 73,5 miljoen euro. Dat is niet juist. De 73,5 miljoen is het bedrag dat een deel van de bouwsector betaalt om civiele claims van de overheid te voorkomen.