www.nrc.nl

Vandaag op de website van NRC Handelsblad onder meer een nieuwe aflevering van de rubriek Woordhoek. Ewoud Sanders beantwoordt lezersvragen over taal.

Komen te overlijden. Taaljournalist Ewoud Sanders schrijft maandag en vrijdag een rubriek over taal. Op maandag verschijnt zijn rubriek zowel in de krant als op de site, op vrijdag alleen online. Hij beantwoordt vandaag vragen en opmerkingen van lezers.

,,Wordt overlijden vooral gebruikt bij een natuurlijke doodsoorzaak of niet? Dat was afgelopen maandag de vraag en tientallen lezers lieten weten hoe zij hierover dachten. En wanneer gebruik je liquidatie?

,,Mijn mond viel ook open van verbazing toen ik die woordvoerder van de Amsterdamse politie hoorde zeggen dat het slachtoffer was `komen te overlijden','' schrijft lezer Tim Lodewijk. ,,Wellicht ambtelijk taalgebruik, oppert u vriendelijk. Deze man moet nodig op nascholingscursus, of gaan solliciteren bij een begrafenisondernemer.''

Meer op www.nrc.nl/woordhoek.

Snel nieuws via RSS. NRC Handelsblad biedt op www.nrc.nl/rss zogeheten RSS-feeds aan van het laatste nieuws op de site. RSS ofwel really simple syndication is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe informatie op www.nrc.nl.

Geïnteresseerden nemen een (gratis) abonnement op één van de feeds en iedere keer als de website wordt geactualiseerd krijgen zij een melding.

Op de RSS-pagina staat ook meer uitleg over deze manier van nieuwsdistributie.