Voor het eerst in jaren minder uitkeringen

Het aantal uitkeringen is voor het eerst in tien jaar over de hele linie gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. De daling geldt zowel voor de bijstand als voor de uitkeringen voor werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, Wajong en WAZ).

Eind augustus ontvingen 334.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er ruim vijfduizend minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was het aantal bijstandsuitkeringen nog stabiel, daarna daalde het met gemiddeld duizend per maand. Het CBS schrijft de daling onder meer toe aan de invoering van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004. Deze heeft gemeenten een direct financieel belang gegeven bij het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen.

De daling doet zich voor onder mensen tot 45 jaar. Bij ouderen bleef het aantal uitkeringen gelijk. Onder mannen was de daling tweemaal zo hoog als onder vrouwen. Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde licht: van 329.000 eind juni tot 322.000 eind augustus. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nam dit jaar af met gemiddeld 5.000 per maand. Eind augustus werden er nog 922.000 WAO-, Wajong- en WAZ-uitkeringen verstrekt. De daling komt onder meer doordat werkgevers nu bij ziekte twee jaar loon doorbetalen in plaats van een jaar.