Procedure tegen Pinochet

In Chili is een strafrechtelijke procedure begonnen tegen oud-dictator Augusto Pinochet. De oud-generaal zou zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking en het gebruik van een vals paspoort. In afwachting van de behandeling van de zaak staat Pinochet (90) onder huisarrest. Eerdere rechtszaken - wegens verdenking van mensenrechtenschendingen - zijn verworpen omdat Pinochet er lichamelijk te slecht aan toe zou zijn.