`Nederland schendt rechten kind'

Door DNA-materiaal bij minderjarige veroordeelden af te nemen en lange tijd te bewaren handelt Nederland in veel gevallen in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Er wordt inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en veroordeelde minderjarigen worden als `potentiële recidivisten' benaderd. Dit stelt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children International (DCI) op basis van een beslissing van de rechtbank in Middelburg.

Sinds februari wordt bij mensen die zijn veroordeeld voor een misdrijf waarop in de wet een gevangenisstraf staat van maximaal vier jaar of meer, DNA-materiaal afgenomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en minderjarigen. De wettelijke uitzonderingen die mogelijk zijn, schieten volgens DCI tekort als het gaat om minderjarigen.

De rechtbank in Middelburg heeft in juni in een bezwaarprocedure van een 14-jarig meisje bepaald dat het afnemen van DNA-materiaal bij minderjarigen stigmatiserend werkt en op gespannen voet staat met het resocialisatiestreven. Het meisje had zich door het gooien van stenen schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Dit delict valt onder de nieuwe Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Deze rechtbank heeft in drie vergelijkbare zaken de bezwaren van minderjarige veroordeelden ook gegrond verklaard.

Onverkorte toepassing van de nieuwe Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is volgens de rechtbank `niet zonder meer te verenigen' met het VN-verdrag dat onder meer bepaalt dat er bij strafvervolging geen afbreuk mag worden gedaan aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind en dat er rekening moet worden gehouden met herintegratie en het recht op privacy. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf wordt het DNA-materiaal en het hieruit opgemaakte DNA-profiel twintig of dertig jaar bewaard. Volgens DCI is een en ander in strijd met het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht.

De rechtbank in Middelburg oordeelde dat justitie bij minderjarigen een zorgvuldige afweging moet maken, waarbij moet worden gekeken naar de leeftijd en de ernst van het delict. Het OM heeft tegen de beslissingen van de rechtbank ,,cassatie in het belang der wet'' ingesteld. Daarnaast wordt de nieuwe DNA-wet na een jaar geëvalueerd. In Middelburg wordt in afwachting van het arrest van de Hoge Raad de nieuwe wet ,,terughoudend'' toegepast bij jeugdige criminelen die een relatief licht vergrijp hebben begaan, aldus een woordvoerder.