Kunstregeling ziekenhuizen verdwijnt

De zogenaamde `verdubbelingsregeling' voor kunst in zorginstellingen verdwijnt. De regeling, die sinds 1984 bestaat, werd gefinancierd door de ministeries van OCW en Volksgezondheid en uitgevoerd door de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR). Jonge kunstenaars kregen dankzij de subsidieregeling de mogelijkheid om grootschalige kunstprojecten te realiseren in bijvoorbeeld ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen. Een SKOR-project kostte de gezondheidsinstelling gemiddeld zestigduizend euro, waarvan de ene helft door OCW en de andere helft door Volksgezondheid werd vergoed. De subsidie van OCW blijft, maar de `verdubbelingsregeling' van Volksgezondheid verdwijnt door de nieuwe wet Ziekenhuisvoorzieningen die op 1 januari ingaat. Kunstenaars als Marlene Dumas, Aernout Mik en Marijke van Warmerdam maakten de afgelopen jaren van de regeling gebruik.