Hirsi Ali 3

Ik maak ernstig bezwaar tegen het beeld dat J.J.A. van Doorn van Ayaan Hirsi Ali schetst. Hij spreekt van haar `radicaliteit', ja haar `zelotisme', haar `verbale en intellectuele agressie' en haar `obsessieve aandacht voor de koran'. Dit noemt hij `voer voor psychologen', namelijk het verschijnsel dat `persoonlijke obsessies ideologisch worden vertaald'.

Dit noem ik reductionisme. Wat Hirsi Ali denkt wordt niet van belang geacht; alle aandacht gaat uit naar de reden waarom ze het denkt. Het moge duidelijk zijn: Van Doorn houdt niet van deze mate van vasthoudendheid. Wat een ander prijzenswaardig enthousiasme noemt, noemt hij zelotisme, agressie en verbetenheid.

Naschrift J.A.A. van Doorn:

Mijn critici putten zich uit in allerlei beschouwingen maar ze komen niet ter zake. Toch is de affaire-Hirsi Ali in drie stappen volledig inzichtelijk te maken. Ten eerste: Hirsi Ali voert sinds enkele jaren vrijwel onophoudelijk een scherpe campagne tegen alles wat met de islam samenhangt; die campagne neemt nu en dan het karakter aan van een hetze.

Ten tweede: daardoor wordt ze continu ernstig bedreigd. Ten derde: dergelijke vasthoudendheid alsook de daaraan verbonden risico's kunnen gerechtvaardigd zijn indien daarmee een hoger belang effectief wordt gediend. Dat is niet het geval. Volgens mijn knipselarchief worden haar uitspraken en haar film Submission I door talloze serieuze waarnemers, in binnen- en buitenland, ernstig afgekeurd, contraproductief genoemd of in ieder geval ineffectief. Ook degenen die haar na staan, zoals de publicist Paul Scheffer en de arabist Hans Jansen, oefenen sinds kort kritiek op haar strategie. Haar VVD-beschermvrouwe Neelie Kroes raadde haar in het programma Buitenhof zelfs aan haar activiteiten naar een ander terrein dan de islam te verleggen.

Maar Hirsi Ali gaat door en kondigde zeer onlangs aan met Submission II te zullen komen. Volgens mij zat ik er niet ver naast toen ik haar typeerde als iemand die geobsedeerd is door haar eigen verleden en zichzelf tot een uitzichtloos bestaan veroordeelt. Het zal mij benieuwen waneer ook haar eigen partij dit opmerkt en het bedreigde Kamerlid tegen zichzelf in bescherming zal nemen.