Hirsi Ali 2

De vergelijking van de levenslopen van Ayaan Hirsi Ali en Mohammed B. van J.A.A. van Doorn is interessant, maar gaat te ver. Hirsi Ali heeft er niet bewust voor gekozen bedreigd te worden, die bedreigingen ontstonden nadat zij openlijk afstand van haar geloof heeft genomen. Het is een fundamenteel recht afstand van je geloof te nemen, en daar kritiek op te geven. Dat is vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Dat is niet te vergelijken met de vrijwillige keuze voor levenslang toen Mohammed B. besloot om Van Gogh te vermoorden.

Volgens Van Doorn heeft Hirsi Ali bewust voor haar uitzichtloze weg gekozen. Hij lijkt alle islamcritici een schuldbesef te willen bezorgen door hen medeplichtigheid te verwijten. Maar waaraan dan wel, de huidige multiculturele tegenstellingen?

Moeten wij onze religiekritiek inslikken vanwege de moorddadige gevolgen? Dat is de eerste stap op weg naar een theocratische dictatuur van de geest.

Naschrift J.A.A. van Doorn:

Mijn critici putten zich uit in allerlei beschouwingen maar ze komen niet ter zake. Toch is de affaire-Hirsi Ali in drie stappen volledig inzichtelijk te maken. Ten eerste: Hirsi Ali voert sinds enkele jaren vrijwel onophoudelijk een scherpe campagne tegen alles wat met de islam samenhangt; die campagne neemt nu en dan het karakter aan van een hetze.

Ten tweede: daardoor wordt ze continu ernstig bedreigd. Ten derde: dergelijke vasthoudendheid alsook de daaraan verbonden risico's kunnen gerechtvaardigd zijn indien daarmee een hoger belang effectief wordt gediend. Dat is niet het geval. Volgens mijn knipselarchief worden haar uitspraken en haar film Submission I door talloze serieuze waarnemers, in binnen- en buitenland, ernstig afgekeurd, contraproductief genoemd of in ieder geval ineffectief. Ook degenen die haar na staan, zoals de publicist Paul Scheffer en de arabist Hans Jansen, oefenen sinds kort kritiek op haar strategie. Haar VVD-beschermvrouwe Neelie Kroes raadde haar in het programma Buitenhof zelfs aan haar activiteiten naar een ander terrein dan de islam te verleggen.

Maar Hirsi Ali gaat door en kondigde zeer onlangs aan met Submission II te zullen komen. Volgens mij zat ik er niet ver naast toen ik haar typeerde als iemand die geobsedeerd is door haar eigen verleden en zichzelf tot een uitzichtloos bestaan veroordeelt. Het zal mij benieuwen waneer ook haar eigen partij dit opmerkt en het bedreigde Kamerlid tegen zichzelf in bescherming zal nemen.