Hirsi Ali

In zijn bespreking van In godsnaam van J. Chorus en A. Olgun (Boeken 11.11.05) heeft J.A.A. van Doorn enkele waarderende woorden voor het boek over, maar hij relativeert ook het belang van Van Gogh in de gebeurtenissen: `hij is geen hoofdrolspeler geweest'. Actief niet, want hij schold ook anderen uit, passief niet, want hij was geen moslim dus slechts secundair agressieobject. Van Gogh heeft talloze malen in het openbaar zijn afkeer van de islam en het slechte gedrag van moslims geuit en Nederland voor hun aanwezigheid gewaarschuwd. Dat de moordenaar nog liever Ayaan had omgebracht, wil nog niet zeggen dat Van Gogh niet ook een belangrijk doel was. Hierna komt Van Doorn op zijn voornaamste thema, namelijk de zijns inziens bestaande overeenkomst tussen Mohammed en Ayaan.

Maar naast overeenkomsten zijn er natuurlijk ook verschillen en daar gaat het nu juist om in de hele affaire. Het zijn niet twee keerzijden van eenzelfde medaille, zoals Van Doorn eigenlijk suggereert, maar een tegenstelling tussen dag en nacht. De enige overeenkomst tussen hen beiden is hun fanatieke inzet voor een zaak; de één op een foute manier en de andere op een goede.

Naschrift J.A.A. van Doorn:

Mijn critici putten zich uit in allerlei beschouwingen maar ze komen niet ter zake. Toch is de affaire-Hirsi Ali in drie stappen volledig inzichtelijk te maken. Ten eerste: Hirsi Ali voert sinds enkele jaren vrijwel onophoudelijk een scherpe campagne tegen alles wat met de islam samenhangt; die campagne neemt nu en dan het karakter aan van een hetze.

Ten tweede: daardoor wordt ze continu ernstig bedreigd. Ten derde: dergelijke vasthoudendheid alsook de daaraan verbonden risico's kunnen gerechtvaardigd zijn indien daarmee een hoger belang effectief wordt gediend. Dat is niet het geval. Volgens mijn knipselarchief worden haar uitspraken en haar film Submission I door talloze serieuze waarnemers, in binnen- en buitenland, ernstig afgekeurd, contraproductief genoemd of in ieder geval ineffectief. Ook degenen die haar na staan, zoals de publicist Paul Scheffer en de arabist Hans Jansen, oefenen sinds kort kritiek op haar strategie. Haar VVD-beschermvrouwe Neelie Kroes raadde haar in het programma Buitenhof zelfs aan haar activiteiten naar een ander terrein dan de islam te verleggen.

Maar Hirsi Ali gaat door en kondigde zeer onlangs aan met Submission II te zullen komen. Volgens mij zat ik er niet ver naast toen ik haar typeerde als iemand die geobsedeerd is door haar eigen verleden en zichzelf tot een uitzichtloos bestaan veroordeelt. Het zal mij benieuwen waneer ook haar eigen partij dit opmerkt en het bedreigde Kamerlid tegen zichzelf in bescherming zal nemen.