Gesteggel om nieuw opvanghuis

Waar winden stedelingen zich over op? De gemeente Amersfoort gaat drugsverslaafden opvangen in de binnenstad, tot woede van omwonenden die geen inspraak kregen.

Is er op het stadhuis wel of niet gejokt over het nieuwe zorghotel voor drugsverslaafden? Daarover praat de politiek in Amersfoort. Omwonenden van de toekomstige gebruikersruimte vinden van wel. Zij laten op een raadsvergadering, afgelopen dinsdag, een geluidsopname horen van CDA-wethouder Mirjam van 't Veld die vertelt dat zij de wijk ,,niet verder gaat belasten''. Terwijl er over pakweg een half jaar toch een tweede opvanghuis voor in totaal zestig drugsverslaafden komt!

De gemeente heeft na een zoektocht onder bijna dertig andere locaties uiteindelijk gekozen voor een pand aan de Kleine Haag in de binnenstad op slechts 250 meter afstand van de huidige opvang. Dat huis blijft ook open, zij het niet voor drugsverslaafden, maar alleen voor zwervers, al dan niet verslaafd aan alcohol. Die zoektocht naar geschikte locaties was alleen bedoeld om te ,,maskeren'' dat er allang voor het pand aan de Kleine Haag was gekozen, zeggen omwonenden. ,,Een dekmantel en een schaamlap voor de vooraf genomen beslissing'', schrijven ze in een eigen onderzoek.

De bewoners hebben het pand al eens bezet, daarbij vanuit de dakgoot burgemeester Albertine van Vliet oproepend om in gesprek te gaan. `Albertine kom naar de Kleine Haag!' Zij kwam niet. Sommige raadsleden, zoals van de lokale partij Jouw Amersfoort, hebben de wethouder en de burgemeester onlangs beticht van ,,leugenachtig, onbetrouwbaar en amateuristisch'' handelen. De CDA-wethouder voelt zich ,,persoonlijk geraakt'' door alle kritiek. Logisch, zeggen de omwonenden, ,,als je onwaarheden verkondigt en jokt''.

Nu de andere kant van het verhaal. Een onafhankelijk onderzoek van hoogleraar bestuurskunde Ben Hoetjes van de Universiteit Maastricht concludeert dat de gemeente ,,alleszins zorgvuldig'' heeft gehandeld. Van ,,doorgestoken kaart'' is geen sprake geweest en het ontbreken van inspraak bij de keuze van het pand kan de gemeente niet worden verweten. ,,Inspraak is vaak een dooie mus'', aldus Hoetjes. ,,Besluitvorming is en blijft in handen van de gemeenteraad.'' Wel is er een ,,punt van discussie'' omdat de gemeenteraad het college wél opdracht had gegeven om een voorstel voor een gebruikersruimte ,,uit te werken'', maar de keuze voor Kleine Haag niet aan de raad heeft voorgelegd. ,,Men zou dus kunnen zeggen `de raad gaf een vinger, en het college nam de hele hand'.''

Wethouder Mirjam van 't Veld geeft toe dat ze wel eens heeft gezegd dat ze de wijk niet verder gaat belasten. ,,Maar dat sloeg op een andere wijk.'' Het is volgens haar niet verstandig om de hele stad mee te laten beslissen over waar een opvang voor drugsverslaafden komt. ,,Niemand wil zo'n zorgcentrum in z'n achtertuin hebben. Bestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zelf een keuze maken.'' De wethouder is ervan overtuigd dat juist door het nieuwe zorghuis de overlast in de binnenstad van verslaafden zal verminderen. ,,Het liep de omwonenden daar over de schoenen. Daarom heb ik me er achter gesteld. Ik heb naar eer en geweten gehandeld'', verzekert Van `t Veld.

De omwonenden zijn zwaar teleurgesteld. ,,Ik weet zo langzamerhand niet of ik nog in deze stad wil blijven wonen'', zegt actievoerder De Vries. Een grote groep omwonenden gaat nu naar de rechter.