EU-rapport kritiseert beleid Israël

De Europese Unie moet hardere maatregelen nemen om te voorkomen dat Israël Arabisch Oost-Jeruzalem annexeert.

Dat is de conclusie van een kritisch rapport dat is opgesteld door permanente vertegenwoordigers van de EU in Oost-Jeruzalem en Ramallah. Publicatie van het verslag is tegengehouden door Italië, melden bronnen in Brussel en Jeruzalem.

Israël schaadt het vredesproces in het Midden-Oosten en schendt het internationale recht door Oost-Jeruzalem af te grendelen met nederzettingen, aldus het rapport. Daarmee wordt Oost-Jeruzalem ,,de facto'' geannexeerd.

Het kritische rapport is afgelopen maandag heel even aan de orde geweest tijdens een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel, maar nog niet officieel naar buiten gebracht. Italië verzette zich tijdens ambtelijk vooroverleg tegen publicatie van het rapport.

De ambassadeurs stellen dat ,,verscheidene, met elkaar verbonden, Israëlische maatregelen de kans verkleinen om een definitieve oplossing te vinden voor de status van Oost-Jeruzalem''. Het Israëlische beleid zou erop zijn gericht de Palestijnse bevolking van Oost-Jeruzalem te ,,reduceren''.

Het rapport doet een aantal aanbevelingen om het EU-beleid ten aanzien van Israël te verharden. Officiële ontmoetingen van bijvoorbeeld EU-ministers met vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit zouden voortaan niet meer in Ramallah, maar in Oost-Jeruzalem moeten plaatshebben. En Israël zou moeten worden opgeroepen een einde te maken aan de ,,discriminerende behandeling'' van Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Palestijnen die buiten Oost-Jeruzalem wonen hebben nu bijvoorbeeld grote moeite daar naar hun werk of naar school te gaan.

Maandag brachten de EU-ministers wel een verklaring naar buiten waarin ze zeiden zich zorgen te maken over de ontwikkelingen rond Oost-Jeruzalem. Ze vroegen om een ,,analyse'' die op een volgende bijeenkomst zou kunnen worden besproken.

Het kritische EU-rapport lekte op een gevoelig moment uit. Juist vandaag is bij Rafah een EU-missie begonnen die het vredesproces moet helpen vlottrekken. Zo'n 70 Europese politiefunctionarissen, onder wie Italianen, houden daar toezicht op het Palestijnse grensverkeer tussen Gaza en Egypte. Israël beschouwt het openen van die grenspost als een veiligheidsrisico. Marc Otte, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces in het Midden-Oosten, zei vanmorgen in Rafah: ,,Het is niet gezegd dat we het rapport niet zullen publiceren, maar op dit moment is dat nog niet verstandig.''

Volgens een hoge EU-diplomaat in Jeruzalem bevat het rapport van de ambassadeurs ,,op zich geen nieuwe feiten over de verjoodsing van Jeruzalem, de aanleg van de muur, de sloop van huizen en de afgrendeling van 80.000 arabische Oost-Jeruzalemmers, maar het is wel heel vervelend voor Israël om dat allemaal op een rij te zien.''