Donner: overheid is niet hypernerveus

De overheid is niet `hypernerveus' en op incidenten gericht als het gaat om terreurdreiging of grootschalige calamiteiten. Dergelijke conclusies, zoals verwoord in een rapport van oud-minister Brinkman, berusten volgens minister Donner (Justitie) niet op de werkelijkheid.

Donner zei dat gisteren in debat met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Justitiebegroting. Volgens de minister worden in de rapportage over de Nederlandse voorbereiding op mogelijke terreuraanslagen ,,verkeerde beelden geschetst van buitenstaanders die niet weten hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.''

Brinkman schreef het rapport in opdracht van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66). Daarin wordt verregaande concentratie van bevoegdheden bepleit. Dat komt neer op reorganisatie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Donner onzderschrijft de noodzaak van ingrijpende reorganisaties, zeker als het gaat om crisisbeheer en de bestrijding van mogelijke aanslagen. Besluiten daarover moeten volgens de minister genomen worden na de verkiezingen in 2007 omdat zo'n reorganisatie de departementen van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Financiën aangaat.

Donner wil niet mogelijk maken dat advocaten van verdachten bij politieverhoren aanwezig zijn. GroenLinks had erom gevraagd naar aanleiding van de Schiedammer parkmoordzaak. Volgens Donner is het niet toelaten van een advocaat bij politieverhoren in lijn met uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de Mens.

Donner kondigde verder aan dat hij rechters wil verplichten om nevenfuncties te melden. De LPF had daartoe opgeroepen. Donner wil dat de Hoge Raad rechters ontslaat die bij herhaling weigeren om aan die meldingsplicht te voldoen.

Minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid) maakte gisteren bekend dat van de 26.000 asielzoekers, die ruim vier jaar op een rechterlijk oordeel wachten, er nu bijna 16.000 dossiers zijn behandeld. Bijna 45 procent (7.100 mensen) kreeg alsnog een verblijfsvergunning, van wie 650 wegens een schrijnende situatie. Een op de drie vertrok met onbekende bestemming en een op de vijf is vrijwillig teruggekeerd naar zijn land (2.900) of uitgezet (440).