De klassenfoto

Romeo stond voor de spiegel. Ontbijten zonder morsen, dacht hij, moeilijk man. Weet je wat? Vandaag ontbeet hij gewoon niet.

Vandaag kwam de schoolfotograaf. Zou iedereen uit zijn groep nieuwe kleren hebben? Hij trok een wenkbrauw op. Hij leek op een geheim agent, een hele dure. Wel jammer van die dikke mevrouw die steeds door het beeld liep.

Klakkend met haar tong schommelde zijn moeder om hem heen. Ze blies stofjes die er niet waren van zijn schouders en aaide over zijn fluwelen rug. ,,Je ziet eruit als een prins'', koerde ze. ,,Heb ik dat niet mooi gemaakt, ja? Moet ik hier onderaan je rug ook nog even vegen?''

Romeo schrok. Hij legde gauw zijn handen op zijn billen en draaide zich om.

,,Waar is mijn gymtas? Ik moet weg.''

,,Niet rennen hoor'', zei zijn moeder. ,,Denk om je pak. Je hebt toch wel wat gegeten? Romeo?''

Buiten waaide het hard, maar Romeo liet zijn jack aan de kapstok hangen. Hij voelde de wind niet eens. Hij liep rechtop, wat langzamer dan anders. De bomen langs de stoep bogen als lakeien. Met dit weer werd de klassenfoto vast binnen gemaakt, in de gymzaal of zo ...

,,Man!'', hoorde hij opeens. ,,Wat heb jij nou. Begrafenis of zo?''

David dook op uit een zijstraat. Hij had een pet in zijn handen, de pet die hij elke dag droeg. Hij had zijn gewone broek aan. En zijn normale jas. Op zijn gemak slenterde hij om Romeo heen. ,,Is dit een grap?''

Romeo zei niets. Op zijn rug zat het pak plotseling een beetje krap. Zijn hoofd werd warm. Zijn lijf werd koud. Niet rennen, had zijn moeder nog gezegd ... In de hal van de school keek hij om zich heen. Iedereen zag er een heel klein beetje anders uit dan anders, een haarspeldje hier, wat extra gel daar, als je er niet op lette, zag je het niet eens. Hij ging de trap op en glipte het lokaal van groep zes binnen.

,,Moet je dat zien!'' riep Kevin meteen. ,,Hé Romeo. Waar is je viool?''

Iedereen keek. Iedereen lachte. Romeo zag voor het eerst dat de vloer van de klas een kleur had die eigenlijk niet bestond, iets tussen geel en bruin in. Zouden die adertjes er op geschilderd zijn? Ineens klonk er een meisjesstem.

,,Kappen nou, hij vindt het niet leuk, zou jij toch ook niet ... Kom maar hoor.''

Meike de Goedheiligvrouw pakte zijn hand. Ook dat nog! Romeo kon de botjes in haar vingers voelen. Ze bracht hem als een klein kind naar zijn stoel. Hij wilde zich losrukken, haar slaan, wegrennen en nooit meer ... Of zou hij in zijn gymkleren op de foto gaan? Maar daar kwam meester Mo de klas al binnen. ,,Goedemorgen. De fotograaf wacht. Romeo? Kom je ook?''

`Groep Zes` is een nieuw vervolgverhaal op de Kinderpagina. Het gaat over 26 kinderen die in groep zes zitten van een school in een stad dichtbij het strand. Lees elke week over ruzie, verkering, feest, vriendschap, rages, de geheime zolder van de school ... en nog veel meer! Elke aflevering gaat over een ander kind uit de groep.

Volgende week in Groep Zes: Meike.