Cellencomplex blijft gebreken vertonen

Het cellencomplex op Schiphol-Oost, waar vorige maand bij een grote brand elf gedetineerden om het leven kwamen, voldoet nog steeds niet aan de eisen van de brandweer.

Dat is vorige week bij een controle vastgesteld.

Het college van B en W van Haarlemmermeer heeft de bevindingen van de brandweer gisteren aan de gemeenteraad gemeld. Het college beraadt zich vandaag op de situatie. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft gisteravond over de bevindingen van de brandweer vergaderd en daarbij laten weten van het cellencomplex af te willen.

De oorzaak van de dood van de elf mensen was volgens het openbaar ministerie vergiftiging door koolmonoxide. De brand woedde in afdeling K, waar illegale vreemdelingen op hun uitzetting moeten wachten.

Volgens de nieuwste rapportage van de brandweer dienen de brandwerende scheidingswanden in een deel van het complex te worden verbeterd. Het betreft de cellen voor bolletjesslikkers, welk gedeelte is opgetrokken uit ander materiaal dan de rest van het cellencomplex. De brandwerende wanden voldoen niet aan de eis dat daarmee dertig minuten een brand kan worden tegengehouden.

De Rijksgebouwendienst (RGD) heeft hierop laten weten dat de verbeteringen snel kunnen worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur gaat daar alleen onder voorwaarden mee akkoord. Er moeten zo spoedig mogelijk 24 uur per dag tien bedrijfshulpverleners paraat zijn, vindt de brandweer. Tot die tijd is op het terrein een brandweerwagen gestationeerd. De directie van het detentiecentrum verkeerde in de veronderstelling dat de extra hulpverleners alleen 's nachts de wacht moesten houden. Verder is voor het hele complex een rookverbod van kracht.

De brandweer gaat maandag controleren of de voorzieningen daadwerkelijk zijn getroffen. Volgens burgemeester Hertog is de situatie door de inzet van tien extra beveiligingsmensen verantwoord. ,,De gebreken worden in feite afgedekt door deze inzet. Als volgende week blijkt dat de verbeteringen zijn aangebracht, kunnen de mensen weer weg.'' Hij zou zijn wethouders vandaag voorstellen om door te gaan met gebruik van het detentiecentrum. Hertog vertrouwt er op dat de Rijksgebouwendienst de verplichtingen na zal komen. Wel toont hij zich verontwaardigd dat er nog steeds gebreken worden vastgesteld.

Het detentiecentrum kent een lange geschiedenis van strijd tussen brandweer, rijksgebouwendienst en justitie over de eisen voor brandpreventie. B en W hebben de raadsleden na overleg met de brandweer meegedeeld dat het nog wel verantwoord is om het complex in gebruik te houden. Volgens een meerderheid in de raad is er nu sprake van een gedoogsituatie waaraan zo snel mogelijk een eind moet komen. Dat moment komt volgend voorjaar wanneer de tijdelijke vergunning voor het complex afloopt.