Boeren willen af van melkquotum

Jonge boeren in Nederland willen af van het zogenoemde melkquotumsysteem, waarmee de Europese Unie de melkproductie in toom houdt. Het systeem drijft de prijs van de melk steeds meer op, aldus het bestuur van het Nederlands Agrarisch Jongeren Contact (NAJK). Europese melkveehouders moeten rechten - het zogenoemde quotum- kopen om melk te mogen produceren. Dit systeem, dat de melkproductie beperkt, is ruim twintig jaar geleden opgezet om de Europese overschotten te bestrijden.