Zorg om taalplan onderwijs

De Tweede Kamer wil dat minister van der Hoeven (Onderwijs, CDA) meer geld uittrekt voor scholen met autochtone achterstandsleerlingen. In een nieuw voorstel van de minister krijgen scholen pas extra geld als zij meer dan 6,4 procent achterstandsleerlingen hebben. Kamerleden willen dit verlagen naar 3 of zelfs 0 procent.

Op dit moment wordt bij het verdelen van geld om onderwijsachterstanden tegen te gaan, gekeken naar het opleidingsniveau en de afkomst van ouders. In het nieuwe taalplan van de minister, dat in 2007 in moet gaan, vervalt het criterium etniciteit. Ze wil alleen nog kijken naar het opleidingsniveau van de ouders. Scholen die minder dan 6,4 procent van deze achterstandsleerlingen in huis hebben, krijgen niets.

De Kamer maakt zich zorgen over de uitwerking van het nieuwe voorstel op witte achterstandsscholen. Directeuren vertelden de media dat zij ondanks de herschikking, nauwelijks meer geld krijgen. Dat zou komen doordat ouders van autochtone achterstandsleerlingen weliswaar laag zijn opgeleid, maar niet laag genoeg voor veel extra geld. De Friese onderwijsgedeputeerde Bertus Mulder (PvdA) zei afgelopen dinsdag tegen deze krant dat plattelandsscholen er zelfs op achteruit gaan.

PvdA-kamerlid Mariët Hamer zag in de krantenartikelen aanleiding om het hele taalplan van de minister opnieuw tegen het licht te houden. Want, zo zei ze tegen de minister: ,,Uw doel was om autochtone kinderen op het platteland te helpen. Dat haalt u niet.'' Van der Hoeven vond dat veel te voorbarig. De berekening van de Friese onderwijsgedeputeerde zou zelfs helemaal niet kloppen, vertelde ze de Kamer.

Kamerleden toonden zich gisteren tevreden over het (tijdelijke) uitstel van de aangekondigde bezuinigingen van 11 miljoen euro op zwarte scholen. De minister zag daar in juni van af na breed protest uit de Kamer en het onderwijsveld. Voor autochtone achterstandsleerlingen wil de Kamer de drempel, die nu gesteld is op 9 procent, verder verlagen. Van der Hoeven antwoordde dat daar fors meer geld voor nodig is.