Zelfverwonding bij pubers groot probleem

Ruim 5 procent van de jongeren tussen de 14 en 17 jaar heeft zichzelf wel eens met opzet verwond. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de GGD Rotterdam waaraan ruim 4.000 Nederlandse scholieren deelnamen. De Volkskrant publiceerde vandaag de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes zichzelf twee keer zoveel verwonden als jongens. Het gaat dan om krassen of snijden in het eigen lichaam, het innemen van een overdosis pillen en/of poging tot zelfmoord. Als motief voor het beschadigen van zichzelf noemt meer dan de helft van de ondervraagden dat ze wilden sterven. Onderzoeker Erik-Jan de Wilde van de GGD Rotterdam vindt dit een opmerkelijke ontdekking. ,,Automutilatie en suïcidepogingen werden altijd als twee heel verschillende soorten gedrag gezien. Dat blijkt nu juist erg door elkaar heen te lopen'', zegt hij.