Wiegel vs. Hirsi Ali

Het openlijke conflict tussen oud-VVD leider Wiegel en het Kamerlid Hirsi Ali van dezelfde partij gaat over meer dan alleen de vrijheid van onderwijs en het integratiebeleid. Wiegel beticht het Kamerlid indirect van onverdraagzaamheid en gebrek aan respect voor andersdenkenden. Hirsi Ali verwijt Wiegel te koketteren met een terugkeer naar de landelijke politiek en roept hem op voluit deel te nemen aan het politieke debat. Het is een fascinerend duel dat uiteindelijk alleen verliezers kan opleveren.

Partijaanvoerder Van Aartsen is in ieder geval in één ding geslaagd: de VVD is een echte debatpartij geworden, zoals zijn streven was. De vraag is natuurlijk wel wat zijn eigen positie is in het dispuut tussen Wiegel en Hirsi Ali. Het erelid uit Diever is eerder dit jaar door Van Aartsen aangewezen als kandidaat-premier voor zijn partij. Wiegel, in de jaren zeventig zeer succesvol als VVD-leider, geldt als een min of meer stille kracht op de achtergrond van zijn partij. Let wel: destijds dankte hij zijn electorale succes vooral aan een strategie van polarisatie. Uit zijn mond klinkt een oproep voor het slaan van bruggen in de samenleving – waar zeker grond voor is – niet erg oprecht.

Tegenover Wiegel staat het Kamerlid Hirsi Ali dat in amper drie jaar tijd is uitgegroeid tot een van de beeldbepalende Nederlandse politici, ook in het buitenland. Van Aartsen staat door de opgelaaide woordenstrijd nu voor een pijnlijk dilemma. Kiest hij te zeer voor de opvatting van Wiegel dan dreigt hij Hirsi Ali te verliezen. Zij dekt met haar felle aanvallen op de fundamentalistische islam de rechterflank af. Kiest hij voor Hirsi Ali, dan verliest hij Wiegel als potentieel stemmenkanon. Een duidelijk keuze zal Van Aartsen dus wel uit de weg gaan.

Het erelid stoort zich vooral aan de toonzetting van het debat, zo is de indruk, waar hij in een open brief schrijft dat Hirsi Ali ,,niet zo fanatiek'' moet zijn. Dat is op zichzelf van VVD-zijde een merkwaardig verwijt. Hirsi Ali lijkt juist in 2002 door toenmalig VVD-prominent Kroes in de verkiezingsstrijd te zijn geworven omdat zij het uiterlijk van Naomi Campbell combineert met de inzet van Che Guevara. Maar de woorden van Wiegel lijken vooral ingegeven door, wederom, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze lokale verkiezingen, op 8 maart, hebben steeds meer de functie van primaries gekregen. Voor de Kamerverkiezingen, naar verwachting in het voorjaar van 2007, hangt veel af van het beeld dat de gemeenteraadsverkiezingen te zien geven. Daarbij spelen vooral de grote steden een belangrijke rol, en daarbinnen telt de stem van immigranten en hun nazaten aanzienlijk. Zo bezien wil Wiegel dit electoraat, door hem ,,ons allochtone volksdeel'' genoemd, tonen dat de VVD ook nog een ander geluid heeft over de integratie.

Gezien de karakters van beide protagonisten zal het huidige conflict binnen de VVD nog wel even voortduren. De uitkomst zal bepalend zijn voor de koers van de VVD in de komende tijd. Bovendien zal duidelijk worden wie de leiding heeft in deze partij.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het hoofdartikel Wiegel vs. Hirsi Ali (24 november, pagina 9) wordt verwezen naar de gemeenteraadsverkiezingen op 8 maart. Die zijn echter op dinsdag 7 maart.