Vaticaan wil geen homo als priester

Seminariestudenten die ,,homoseksuele relaties of diepgewortelde homoseksuele neigingen hebben'' en zij die de ,,homocultuur ondersteunen'' zijn niet meer welkom als priester. Alleen studenten die over hun homoseksuele drang zijn heengegroeid en drie jaar vrij zijn van dergelijk gedrag, mogen wel nog worden gewijd.

Na acht jaar diep nadenken is het Vaticaan eruit. Volgende week wordt het decreet gepubliceerd dat homoseksuele priesterstudenten het zicht op het priesterschap ontneemt. Het document is een klap in het gezicht van homoseksuele katholieken die door de kerk opnieuw hard worden veroordeeld.

Al voor zijn aantreden als paus had kardinaal Ratzinger aangegeven, dat het de hoogste tijd was de kerk te ,,zuiveren''. Aanleiding voor deze harde lijn zijn onder meer de pedofilieschandalen met priesters in de Verenigde Staten en de angst van het Vaticaan dat de publieke opinie het priesterschap als een vluchthaven voor homoseksuelen gaat beschouwen.

Vijf pagina's is de instructie die nu al integraal op de internetsite van het religieuze persbureau Adista staat. Inhoudelijk is het standpunt van het Vaticaan ten aanzien van homoseksualiteit niet veranderd, zo blijkt. Rome maakt onderscheid tussen ,,homoseksuele handelingen'' en ,,diepgewortelde homoseksuele neigingen''. De handelingen zijn ,,zwaar zondig en wezenlijk immoreel en gaan in tegen de natuurwetten''. Diepgewortelde homoseksuele neigingen beschouwt de kerk als ,,objectief gezien verwarde neigingen.''

Hoewel het document stelt dat homoseksuelen niet gediscrimineerd mogen worden, sluit de kerk hen uit van het priesterschap, omdat hun situatie ,,een correcte relatie met mannen en vrouwen ernstig bemoeilijkt''.

Het Vaticaan roept in het document alle bisschoppen en leidinggevenden op tot alertheid bij het beoordelen van de geschiktheid van de priesterstudenten. Concreet zullen het vooral de biechtvader en de spiritueel leider van de student zijn die homoseksuele kandidaatpriesters moeten overtuigen af te zien van de wijding.

Uiteindelijk, zo erkent het document, is het aan de eerlijkheid van de priesterstudenten zelf of de nieuwe richtlijnen zullen functioneren. ,,Het zou heel erg oneerlijk zijn als een kandidaat zijn homoseksualiteit zou verbergen om toch tot priester gewijd te kunnen worden''. Dergelijk gedrag komt niet overheen met de ,,geest van waarheid, loyaliteit en volledige beschikbaarheid'' die van een aanstaande dienaar van Christus en de kerk mogen worden verwacht, aldus het Vaticaan.