Partnerkeuze en de gevolgen voor integratie

Ik heb me verbaasd over het artikel `Integratie stagneert door partnerkeuze' (18 november). In het artikel worden uitspraken uit de oratie van J. Latten van het CBS geciteerd, waaruit moet blijken dat segregatie toeneemt doordat allochtonen onderling trouwen. Ten eerste is een oratie geen wetenschappelijke publicatie, en ik kan mij voorstellen dat er nog wel wat haken en ogen zitten aan de speculaties die hier voor nieuws worden doorgegeven. Ten tweede kan men bezwaarlijk verwachten dat mensen zich bij hun partnerkeuze laten leiden door de langetermijneffecten daarvan op het gebied van integratie. Als er al een probleem bestaat, dan is de oorzaak niet de partnerkeuze, maar de sociaal-economische situatie in meer algemene zin.