Niet langer zeuren over nieuw zorgstelsel

We kunnen ons als gepensioneerden met het zorgstelsel onrechtvaardig behandeld voelen. Maar laat ons ook eens kijken naar de potentieel positieve gevolgen van deze houding van onze overheid: we worden door haar niet gezien als zwakke mensen die moeten worden ontzien. Integendeel, wij (gepensioneerden met jaarinkomens van meer dan 40.000 euro bruto) worden gezien als mensen met sterke schouders die best wat zwaardere lasten kunnen dragen. Misschien kan dat er toe bijdragen het beeld bij te stellen dat de laatste jaren van ons wordt geschetst. Al tijden lang horen we uit kringen van de jongeren beneden de veertig dat we een stel `grijze uitvreters' zijn die al die arme jongeren zwaar belasten, en weigeren onze eigen broek op te houden. Kan dat gezeur dan nu eindelijk eens ophouden?