Ministerie wil beloning voor stille vloot Schiphol

Stille vliegtuigen bevoordelen op de luchthaven Schiphol. Vliegroutes ontwerpen die niet alleen direct omwonenden maar ook mensen verder weg van Schiphol ontzien. Meer toestellen een geluidsarme glijvlucht laten maken. Dat zijn volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ,,kansrijke'' maatregelen om de overlast van het vliegverkeer terug te dringen zonder de mainportfunctie van Schiphol in gevaar te brengen.

Een projectgroep van het ministerie heeft de afgelopen maanden in totaal zeshonderd voorstellen van personen en organisaties beoordeeld om het Schipholbeleid te verbeteren. Het ministerie denkt dat er binnen de bestaande milieuregels veel valt te doen aan de geluidsoverlast rond Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen als KLM worden nu niet beloond voor het gebruik van stille vliegtuigen, zegt Jeroen Gosse, projectleider van de evaluatie van het Schipholbeleid op het departement. Schiphol moet worden gestimuleerd om lawaaiige toestellen te laten betalen, aldus Gosse.

Het ministerie ziet ook brood in uitbreiding van het aantal glijvluchten: geluidsarme landingen die nu alleen 's nachts plaatsvinden. Van het buitenland valt volgens te leren dat ,,voorspelbaar vliegen'' het aantal klachten vermindert, en dat ook strengere regels voor 's nachts vliegen de geluidhinder doet afnemen.

Uit één van de negen wetenschappelijke onderzoeken naar het Schipholbeleid, die vanmiddag wordt gepresenteerd, blijkt dat de ernstige geluidhinder in de omgeving in z'n totaliteit ,,iets'' is afgenomen sinds de invoering van het vijfbanenstelsel ruim twee jaar geleden. Wel zijn meer omwonenden bezorgd over de luchtkwaliteit.

Er is de afgelopen jaren toenemende aandacht voor de subjectieve factoren die geluidhinder bepalen. Uit het omvangrijke onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt echter dat geluidhinder toch wel degelijk het meest te maken heeft met de hoeveelheid geluid. ,,De hinder die mensen ervaren door het geluid van vliegtuigen hangt sterk samen met de hoeveelheid geluid waaraan men wordt blootgesteld.''

Wel stellen de onderzoekers nu vast dat er sprake is van een `overreactie' bij omwonenden zodra zich een verandering voordoet. ,,Bij eenzelfde blootstelling aan geluid zijn méér mensen ernstig gehinderd als zij daarvóór aan minder geluid werden blootgesteld. Het is de verandering zelf die voor meer hinder zorgt.'' Zoiets doet zich bijvoorbeeld voor als Schiphol tijdelijk een andere baan gebruikt, maar deed zich ook voor toen de Polderbaan in gebruik werd genomen. Zo'n `overreactie' duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar, aldus het RIVM. Een vergelijkbare wetenschappelijke verklaring rond de bezorgdheid over luchtvervuiling is er niet. Die bezorgdheid is niet te rijmen met de feiten, en moet iets te maken hebben met de grote media-aandacht voor het onderwerp luchtkwaliteit, zo heet het.

Het ministerie ziet het als zijn taak om de komende jaren het wantrouwen weg te nemen van omwonenden jegens Schiphol en overheid. De beste methode daarvoor, zegt Gosse, is naar de mensen toe gaan en overnachten in hun lawaaiige omgeving. Verder moeten er duidelijker milieuregels komen.