Lijst openbaar expert-comités

De Europese Commissie heeft dinsdag een lijst openbaar gemaakt van zogeheten expertcomités die de Commissie in Brussel adviseren. In de ongeveer duizend comités zitten wetenschappers, deskundigen van bedrijven en maatschappelijke groepen zoals milieuorganisaties en ambtenaren van nationale ministeries. Het Europees Parlement heeft vaak geklaagd over het geringe zicht op de werkzaamheden van deze invloedrijke comités. Om daaraan deels tegemoet te komen heeft de Commissie de lijst gepubliceerd die op internet is te raadplegen via http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/regexp/.