Kritiek op aanpak terreur door Antillen

Premier Balkenende moet tijdens zijn werkbezoek aan de Antillen en Aruba de premiers aanspreken over de gebrekkige voortgang bij tereurbestrijding, vinden woordvoerders van D66, GroenLinks en PvdA.

Zij zeggen dat in reactie op de vijfde voortgangsrapportage over de samenwerking binnen het Koninkrijk der Nederlanden om internationaal terrorisme te bestrijden. Uit de rapportage blijkt dat de georganiseerde criminaliteit op de eilanden een belangrijke financieringsbron is voor terreurbewegingen.

Grenscontroles op personen, goederen en financiële stromen zijn onvoldoende georganiseerd om deze financiering tegen te gaan, zo blijkt. ,,Daar moet premier Balkenende zich rechtstreeks mee bemoeien'', aldus het Kamerlid A. Wolfsen (PvdA). Volgens het Kamerlid M. Vos (GroenLinks) moet de Kamer zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

In eerdere rapportages werd al vastgesteld dat de Nederlandse Antillen en Aruba onvoldoende zijn voorbereid op terroristische aanslagen, terwijl de eilanden wel een potentieel doelwit vormen.

Dat is nog steeds het geval. Internationale verdragen ter bestrijding van terrorisme zijn nog maar nauwelijks geratificeerd. Maatregelen om witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen zijn nog onvoldoende voorbereid.

De georganiseerde criminaliteit op Aruba en de Nederlandse Antillen heeft vaak nauwe banden met terroristische organisaties, zo wordt in de rapportage vastgesteld. Controle op het verkeer van personen, goederen en geldstromen is, zeker als het gaat om de risico's van het faciliteren van terrorisme, van groot belang. Daarvoor dient de regelgeving en de uitvoering ervan op orde zijn. ,,Dat is voor beide landen een punt van grote zorg.''

Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen gaven in november 2001 een gezamenlijke verklaring uit over te nemen maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding. Om dat beleid te kunnen uitvoeren, kregen de Antillen en Aruba gezamenlijk 4,54 miljoen euro van Nederland.

Sinds de vorige rapportage in 2004 is weliswaar vooruitgang geboekt. ,,Maar een flink deel van de actiepunten resteert, terwijl vrijwel alle afgesproken deadlines zijn verstreken.'' Zo is op de Nederlandse Antillen wetgeving over strafbaarstelling van terrorisme en de financiering ervan nog niet ingevoerd. Hetzelfde geldt voor de regelgeving over uitvoer van en controle op illegale wapens. Ook het VN-verdrag omtrent financiering van terrorisme moet nog worden geratificeerd.