Karaktermoord op erudiete opiniemaker

In Anil Ramdas' scheldpartij tegen Afshin Ellian, een samenraapsel van citaten en misinterpretaties, probeert hij karaktermoord te plegen op een van de meest erudiete en prominente opiniemakers in Nederland (Opiniepagina, 21 november). Met een nadruk op de `persoonlijkheid' en niet op de opvattingen of ideeën van prof. Ellian voert Ramdas een identiteitspolitiek, en is daarbij geneigd om alle meningen, kritieken en daden niet op hun inhoud, maar als uitingen van de `persoonlijkheid' begrijpen.

Ramdas bevestigt dat die dingen waar prof. Ellian voor staat – bescherming van de rechtsstaat in het binnenland en democratisering en mensenrechten in het buitenland – onbetwistbaar zijn, omdat hij geen eigen ideeën of tegenargumenten heeft waarmee hij zich aan Ellian kan meten.

Met een pedant anti-intellectualisme bekritiseert hij het feit dat Ellian een beroep doet op poëzie, humor of grote filosofen uit het verleden, alsof de `beste ideëen' alleen hun oorsprong hebben in de kroeg van het hier en nu, en dat zij humorloos, kritiekloos en saai overgedragen moeten worden.

Kennelijk heeft Ramdas nooit begrepen, of ervaren, welke belangrijke rol humor, poëzie en literatuur spelen in het ontmaskeren van leugens, met de politieke, menselijke en antitirannieke consequenties van dien. Dit is een schande voor een man die zich profileert als een groot bewonderaar van een geestverwant van Ellian, de schrijver Salman Rushdie.

    • Joanna Bilski