Jongere gaat voor status en milieu

Jongeren maken zich meer zorgen over de natuur en het milieu dan over terrorismedreiging. Tevens blijkt dat de helft van de jongeren aangeeft statusgericht te zijn, terwijl vijftien procent zich tot `eigenzinnige idealisten' rekent.

Dat staat in een vandaag verschenen rapport van Motivaction International, Sanoma Uitgevers Young en Bureau Young Works. Bijna 4000 jongeren vulden hiervoor een vragenlijst in.

In het onderzoek is de jongeren ondermeer gevraagd naar hun angsten. Daaruit blijkt dat zij zich grote zorgen maken over het verdwijnen van de natuur. Maar liefst 65 procent vindt het zorgelijk dat natuur in hun directe leefomgeving moet wijken voor de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe wegen, industrieterreinen of woonwijken. De angst voor terreur is minder groot: 61 procent van de jongeren geeft aan bang te zijn voor een aanslag. Hun financiële situatie baart de jongeren zorgen. 56 Procent is bang dat alles duurder wordt.

Volgens het onderzoek zijn de jongeren over het algemeen egocentrich, hedonistisch, communicatief en materialistisch. In het onderzoek zegt Bas (16): ,,Ik heb al een hele tijd een iPod, maar ja, daar loopt echt iedereen nu mee. Zelfs mijn buurvrouw heeft er eentje! Ik gebruik `m dus bijna niet meer, al kostte die best wel veel. Ik heb nu zo'n walkman-phone gekocht: telefoon, mp3-speler en camera ineen.''

Daartegenover staat de groep `eigenzinnige idealisten'. Volgens het rapport is deze groep ,,allergisch voor burgelijkheid''. Deze idealisten lezen niet alleen tijdschriften maar ook boeken en kranten. Ze zetten zich vaak in voor goede doelen of mengen zich in politieke discussies.