Gesteggel over subsidie poppromotie

Is er nu wel of geen geld voor de promotie van Nederlandse popmuziek in het buitenland? De belanghebbende partijen ruzieën. Het ministerie van OCW zegt de subsidie te hebben verhoogd. Leugens, volgens de popsector.

Afgelopen dinsdag diende het Nationaal Popinstituut (NPI) een petitie in bij de vaste kamercommisie van OCW, tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur en Media). Het Popinstituut maakt zich zorgen over het voortbestaan van hun MusicXport-programma, dat promotie en ondersteuning geeft aan Nederlandse bands in het buitenland. De aangevraagde subsidie van 227.000 euro werd door de staatssecretaris niet toegekend.

Dat betekent, zegt Arjen Davidse van het Popinstituut, dat het promotie-programma moet worden opgeheven. Maar volgens de OCW-woordvoerder is er geen sprake van dat de subsidie wordt stopgezet. ,,De aanvraag was voor een structurele subsidie van 227.000 euro. Maar tot nog toe kreeg het Popinstituut een lager jaarlijks bedrag, te weten 93.000 euro. Dat was een experimentele subsidie, omdat het op deze manier promoten van Nederlandse bands in het buitenland een experimenteel project was. Van der Laan heeft de subsidie niet structureel gemaakt, maar wel weer voor drie jaar toegekend, en verhoogd. Het bedrag is nu 150.000 per jaar.''

Arjen Davidse van het Popinstituut reageert emotioneel: ,,Zeggen ze dat weer?! Het zijn leugens. Die 150.000 euro is toegekend voor een nieuw project waar wij subsidie voor hadden aangevraagd: financiële steun om Nederlandse bands op grote internationale festivals te kunnen presenteren, zoals Coachella in Amerika. We mogen die 150.000 euro nu uitsluitend daaraan besteden. Voor MusicXport, de basis van ons promotiewerk, kregen we niets. Het is alsof ze slagroom geven voor op de taart, maar de taart weghalen. Terwijl ons MusicXport-project overal lof heeft gekregen. Medy van der Laan heeft het zelfs een schoolvoorbeeld genoemd van een geslaagd project, en de Raad van Cultuur heeft er een positief advies over uitgebracht.''

OCW-woordvoerder Van `t Klooster: ,,Het Popinstituut maakt zich zorgen om iets waar ze zich geen zorgen over hoeft te maken. Het geld is toegekend voor de buitenlandse promotie van Nederlandse bands. Of dat nu naar festivals of naar publiciteit gaat, is niet van belang. Het Popinstituut is teleurgesteld omdat ze geen structurele subdidie hebben gekregen. Maar ze kunnen nu in ieder geval weer drie jaar vooruit.''

Davidse verbaast zich over deze uitleg: ,,Er is geen subsidievorm zo streng gereglementeerd als de experimentele. Bij de toekenning krijgen we een hele lijst met criteria en als je daar maar íets van afwijkt, moet je het verantwoorden.''

Aanstaande maandag wordt de cultuurbegroting 2006 behandeld in de Tweede Kamer. Dan komt ook de steun voor de popsector aan de orde.

    • Hester Carvalho