Gebruik van xtc neemt af

Zowel de productie als het gebruik van xtc zijn afgenomen in Nederland. Daarmee lijkt het alsof de uitgaansdrug zijn beste tijd gehad heeft. Ondanks deze afname blijft Nederland een belangrijke speler op de xtc-markt.

Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde Criminaliteitsbeeldanalyse Synthetische Drugs van de Natinale Recherche. De analyse betreft de periode 2002-2004 en is gebaseerd op onderzoeken van onder meer de politie, de Koninklijke Marechaussee, de douane, het Trimbos-instituut en het Landelijk Expertise Centrum Synthetische Drugs.

Xtc blijft na cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug. In 2003 gebruikte acht procent van het uitgaanspubliek wel eens xtc. Dat was in 1998 nog 27 procent. Volgens de onderzoekers komt dit door de modegevoeligheid van de drug. Het zou niet meer `hip' zijn om xtc tijdens het uitgaan te gebruiken. De gemiddelde leeftijd van gebruikers ligt tussen de 20 tot 24 jaar. Een xtc-pil kost volgens de analyse gemiddeld 3,49 euro bij de dealer.

De Nederlande afzetmarkt van synthetische drugs krimpt, maar tegelijkertijd ontstaan er in Turkije, Oost-Europa, Azië en Australië nieuwe afzetmarkten. Nederland blijft een grote rol spelen in de handel en productie van xtc. Nederlandse criminele organisaties hebben nog steeds de touwtjes in handen. Grondstoffen voor xtc worden massaal vanuit China naar Nederland gesmokkeld, vaak vervoerd in zeecontainers. De productie vindt plaats in andere landen, ondermeer in België.

Nederland loopt internationale imagoschade op door deze criminele activiteiten, zo schrijft de Criminaliteitsbeeldanalyse. Zo werd er vanuit Washinton tussen 2000 en 2002 regelmatig kritiek geuit op de cruciale postitie van Nederland op de xtc-markt. Nederland zou de rol vervullen van `xtc-Colombia aan de Noordzee'.