`Extra geld voor rechters'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de rechterlijke macht extra geld krijgt om te voorkomen dat er de komende jaren grote achterstanden ontstaan in de afhandeling van zaken. Daarbij gaat het vooral om bestuurlijke en civiele procedures.

De Raad voor de Rechtspraak becijferde eerder dat er een investering van 53 miljoen euro nodig is om te voorkomen dat die achterstanden onaanvaardbaar oplopen. Een meerderheid van CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks en D66 drong er gisteren tijdens de behandeling van de Justitiebegroting bij minister Donner (Justitie, CDA) op aan dat er extra geld voor moet worden uitgetrokken.

Het Tweede-Kamerlid Wolfsen (PvdA) vindt dat Donner bij minister Zalm (Financiën, VVD) het benodigde bedrag moet claimen, desnoods ten koste van de aanschaf van nieuwe kruisraketten. D66 wil dat Donner bij het uitkomen van de voorjaarsnota duidelijkheid geeft.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter een voorstel van de PvdA om het spijbelen op scholen steviger aan te pakken, onder meer door notoire spijbelaars eerder voor de rechter te brengen.

VVD en de LPF willen onderzoek naar de mogelijkheden van de introductie van lekenrechtspraak bij rechtbanken. Donner heeft inmiddels toegezegd dat hij onderzoek laat doen naar de vraag hoe de praktijk van lekenrechtspraak is in landen die zo'n systeem hebben.