EU dicht bij akkoord over suikersector

De landbouwministers van de Europese Unie leken vanmiddag dicht bij een akkoord te zijn over de politiek gevoelige hervorming van de suikersector. Het Britse voorzitterschap kwam met een nieuw compromis.

Zo zouden boeren onder bepaalde voorwaarden extra compensatie kunnen krijgen voor het inkomensverlies dat het gevolg is van de voorgestelde verlaging van de suikerprijs met 39 procent. Ook zijn er specifieke tegemoetkomingen aan individuele lidstaten toegevoegd, die eerder dreigden de suikerhervorming te blokkeren.

De Britse landbouwminister Beckett sprak gisteravond van ,,goede vooruitgang''. De Nederlandse minister Veerman heeft ,,goede hoop dat we er uit komen, maar het is wel erg spannend''. Beckett en eurocommissaris Fischer Boel (Landbouw) voerden gisteravond en vannacht bilaterale gesprekken met lidstaten over een akkoord. De ministers hervatten begin van de middag hun overleg. De druk was groot om de prijsverlaging iets af te zwakken.

De EU staat onder zware druk van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om het protectionistische suikerregime, dat jaarlijks zo'n 2 miljard euro kost, te hervormen. De EU-suikerprijs is met 632 euro per ton drie keer zo hoog als de wereldmarktprijs. De EU werd eerder door een WTO-panel veroordeeld na een klacht van suikerproducenten als Brazilië en Thailand. Het huidige EU-suikerregime loopt per 1 juli 2006 automatisch af.

De prijsverlaging moet leiden tot vermindering van de EU-suikerproductie die 20 miljoen ton per jaar bedraagt. Tegenstand komt vooral van landen aan de rand van de EU, waar de suikerproductie door onder meer inefficiëntie geheel of deels zal verdwijnen.

Het Britse EU-voorzitterschap had dinsdag aan het begin van de marathonvergadering al een eerste compromisvoorstel op tafel gelegd. Hierin werd de prijsverlaging over vier in plaats van twee jaar uitgesmeerd. Verder zou het herstructureringsfonds van 4,23 miljard euro, dat door de sector zelf wordt gefinancierd, ook aan boeren ten goede komen.

De onderhandelingen zijn ook van belang voor ontwikkelingslanden die hun suiker zonder importheffing naar de EU exporteren. Zij bepleitten een verlaging van de EU-suikerprijs met 19 procent.