Doema neemt ngo-wet aan

De Doema, het Russische parlement, heeft gisteren met grote meerderheid in eerste lezing een omstreden wetsontwerp aangenomen waarmee het werk van binnenlandse ngo's (niet-gouvernementele organisaties) onder controle van de overheid komt te staan en het buitenlandse ngo's het werk in Rusland onmogelijk wordt gemaakt.

De Doema nam het wetsontwerp aan met 370 tegen achttien stemmen. Het parlement negeerde een oproep van meer dan duizend ngo's om het wetsontwerp niet te aanvaarden. Na de stemming dienden meer dan 1.300 ngo's een protest in, met het argument dat de nieuwe maatregelen ,,de ontwikkeling van de burgerlijke samenleving hinderen''. Het wetsontwerp moet overigens nog twee keer door het parlement worden goedgekeurd.

Als dat gebeurt moeten alle ngo's zich opnieuw bij de overheid laten registreren, waarbij ze verantwoording moeten afleggen over hun financiering en activiteiten. Buitenlandse sponsoring van Russische ngo's wordt verboden en buitenlandse ngo's worden zoveel beperkingen opgelegd dat ze in wezen niet langer kunnen functioneren.

Volgens waarnemers wil het Kremlin met de nieuwe maatregelen alle ngo's waarover het geen zeggenschap heeft, onder zijn controle brengen. Daarmee krijgt het Kremlim in wezen tevens de controle over het laatste deel van de samenleving dat het nu niet controleert.