Compensatie voor indianen Canada

De Canadese regering gaat 1,46 miljoen euro schadevergoeding betalen aan 80.000 indianen die in hun jeugd zijn misbruikt op kostscholen die door de staat werden gefinancieerd. De scholen werden opgericht door kerkelijke instanties om de kinderen van de oorspronkelijke bewoners van Canada te laten integreren, en pas in de jaren zeventig gesloten. Deelname was verplicht, de eigen taal mocht niet wordt gesproken en contact met familie werd afgeraden. Veel kinderen werden mishandeld en seksueel misbruikt.