Ambtenaren OCW verrast

De ondernemingsraad van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is pas twee weken geleden geïnformeerd over een ingrijpende reorganisatie van het departement. In een intern communiqué noemt de DOR (departementale ondernemingsraad) het een ,,gemiste kans'' dat zij niet eerder betrokken is geweest bij de plannen.

Gisteren werd bekend dat OCW de eigen organisatie gaat omgooien, voor de zesde keer in tien jaar tijd. Directies verschuiven van onderwijssectoren als primair onderwijs naar thema's als veiligheid. Medewerkers moeten sneller van functies wisselen en vraaggericht gaan werken. Doel van de operatie is beter inspelen op politieke wensen. Afhankelijk van de ambities van een volgend kabinet moet het ministerie zowel kunnen groeien als krimpen, schreef minister Van der Hoeven gisteren aan de Tweede Kamer.

De ondernemingsraad heeft nog geen inhoudelijk standpunt ingenomen over de reorganisatie. Voorzitter F. van der Helm twijfelt wel aan de haalbaarheid. ,,Het is zeer de vraag of hier voldoende draagvlak voor komt, het heeft grote gevolgen.'' Dat secretaris-generaal Van der Steenhoven wil ,,anticiperen op politieke willekeur'' en ,,mogelijk ongenuanceerde aanvallen'' op OCW, vindt Van der Helm een goede zaak.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn kritisch over de opmerking van Van der Steenhoven dat OCW ook zou kunnen groeien. De Kamer vindt juist dat het departement kleiner moet. Tweede-Kamerlid J. de Vries (CDA): ,,Het ministerie schaft regels af en moet zich meer op kerntaken concentreren. Het ligt dan niet voor de hand om te gaan praten over extra ambtenaren.'' De PvdA wil dat OCW het aantal ambtenaren halveert. Deze kabinetsperiode slinkt het personeelsbestand van OCW met vijftien procent. Kamerlid Hamer (PvdA) heeft de minister vanochtend tijdens overleg in de Kamer verweten dat zij zich ,,laatdunkend'' uitlaat over haar ambtenaren.

De SP vraagt zich af of de reorganisatie als resultaat heeft dat scholen meer te zeggen krijgen. Kamerlid Vergeer: ,,De schoolbesturen worden de nieuwe ministeries van OCW. Ze krijgen te veel macht.'' Vakbond ABVAKABO FNV vindt het nog te vroeg om het reorganisatieplan te reageren, omdat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor het personeel. Op 15 december overleggen de vakbonden met het ministerie.