Top met sociale partners afgelast

De werktop die kabinet en sociale partners vanochtend zouden houden over de problemen op de arbeidsmarkt, is op het laatste moment afgeblazen. De vakbeweging eist dat het kabinet 150 miljoen euro uittrekt voor onder meer stageplekken voor jongeren en het begeleiden van goedgekeurde WAO'ers.

Het kabinet vindt dat niet nodig, omdat er al voldoende geld beschikbaar zou zijn. Het besloot daarop op het laatste moment de uitnodigingen niet te versturen.

Het kabinet liet eerder weten wel 40 miljoen beschikbaar te willen stellen voor het aanpakken van de problemen waar met name allochtone jongeren op stuiten op de arbeidsmarkt. Voor de vakbeweging is dat niet voldoende, zeker niet nadat gisteren bekend werd dat het kabinet een meevaller verwacht van drie miljard euro. ,,Er moet geld bij. Praten zonder euro's heeft geen zin'', aldus FNV-voorzitter Jongerius.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wees er vanochtend op dat volgend jaar al 400 miljoen euro extra naar het beroepsonderwijs gaat en er ook ,,honderden miljoenen'' wordt gestoken in de reïntegratie van herkeurde WAO'ers. ,,Er is voor de plannen die we hebben echt genoeg geld. Maar wat we gisteren zagen, is dat de meningen te ver uit elkaar lagen om vandaag een succesvolle top te houden'', aldus De Geus.

Alle betrokken partijen spraken de hoop uit dat zij op een later moment, misschien nog deze week, alsnog bijeen kunnen komen. De vakcentrales en de werkgeversorganisaties hebben vanochtend beide intern overlegd en de stand van zaken daarna in de Stichting van de Arbeid besproken.

De afgelopen dagen werden de drie partijen het in voorbereidende besprekingen wel grotendeels eens over de maatregelen die moeten worden genomen om de arbeidsmarkt voor een aantal doelgroepen toegankelijker te maken. Een struikelblok vormden de tienduizenden WAO'ers die momenteel worden herkeurd.

De vakbeweging heeft voorgesteld om de herkeuring stop te zetten totdat de eerste herkeurden aan het werk zijn, of om hun uitkering intact te laten zolang zij geen werk hebben. Kabinet en werkgevers willen daar niet van horen.

Werktop: pagina 17